Under förra året miste 41 läkare sina legitimationer. Bland orsakerna finns: omfattande langning av narkotiska preparat, eget missbruk av sprit och narkotika, hustrumisshandel, grov oskicklighet som försätter patienter i livsfara, kidnappning och tortyr samt mentala problem som tar sig uttryck i psykoser och paranoida föreställningar.

Vi har granskat handlingarna i alla ärenden; anmälningarna från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och ansvarsnämndens beslut.

Knarklangarna

Tio läkare har förlorat sin legitimation för att de skrivit ut narkotiska preparat till sina patienter, ibland i utbyte mot sexuella tjänster.

Iyad Ahmed Saleh anmäls av IVO i maj 2020 för sin omfattande förskrivning av narkotiska läkemedel till patienter. I utredningar har Saleh förklarat att han har ”svårt att neka landsmän” och han berättar hur han tar upp beställningar på bröllop, begravningar, och vid restaurangbesök.

Per Vilhelm Nyholm anmäldes av IVO för att han skrivit ut stora mängder narkotiska preparat åt sig själv och andra personer. Han har också akutvårdats för följderna av sitt bruk. I utredningen framkommer att Nyholm haft en förvaltare sedan 2006 eftersom han då ansågs vara  ”ur stånd att vårda sig och sin egendom”. Nyholm har varit verksam som läkare sedan 1971.

Lennart Schoerner anmäls för att han skrivit ut stora mängder narkotiska läkemedel till kända missbrukare. Han kommunicerar ofta med sina patienter via Messenger. Schoerner förklarar också att hans patienter ofta hittar honom via sociala media. I ett fall har han skrivit ut 1010 sömntabletter till en patient under en period om 88 dagar. Schoerner medger att en av hans patienter som fick stora doser utskrivna skickat nakenbilder till Schoerner som fått honom att betrakta henne ”som ett sexualobjekt” mer än en patient. Han hade även en sexuell relation med patienten vilket han förklarar med att han vid den tiden arbetade 13 timmar om dygnet och var lite i ”obalans”.

Gunnar Nordenstam kritiserades hårt av IVO för sitt sätt att skriva ut narkotiska läkemedel – men man nöjde sig med att uttrycka en förväntan om att han skulle sköta sig bättre. Men så skedde inte och i sin anmälan från juli 2020 konstaterar man att han ”föreskriver stora mängder narkotiska läkemedel på ett okontrollerat sätt”. I anmälan går IVO igenom 13 fall.

Ingvar Karlsson har två gånger tidigare kritiserats av IVO för sitt sätt att skriva ut narkotiska preparat och för sina slarviga journaler. Nu beslöt ansvarsnämnden att dra in hans legitimation på grund av de stora mängder som skrivits ut och som dokumenterats bristfälligt.

Gustaf Schröder kritiserades redan 2014 för sina förskrivningar av narkotiska läkemedel, i IVO:s anmälan från juli 2020 framkommer att han fortsatt med detta under åren som gått, och skrivit ut preparat som överstiger allt vad som kan anses vara vetenskapligt rimligt, vilket möjliggör både eget missbruk och vidareförsäljning av läkemedlen.

Bo Nielsen har tidigare kritiserats av IVO och det skedde redan 2018, efter att han 2017 skrivit ut lugnande preparat utan att att göra en klinisk undersökning av patienten – det slutade med helikoptertransport för att patienten skulle kunna få akutvård. Han får dock behålla sin legitimation den gången, men i IVO:s anmälan från oktober 2020 går man igenom 28 fall och konstaterar Nielsen genomgående skrivit ut lugnande och smärtstillande preparat i mycket höga doser. Han har dessutom skrivit ut narkotiska läkemedel åt sig själv under 20 år.

Allan Ole Gunnar Fjelstrup förlorar legitimationen efter att i åratal ha skrivit ut stora mängder narkotiska preparat till sig själv – bland annat har han under en period av två år skrivit ut 7,9 dygnsdoser/dag till sig själv av lugnande och smärtstillande medel.

Alain Brun mister legitimationen efter stora förskrivningar av narkotiska preparat till sig själv – han har inte inkommit med en förklaring till förskrivningarna.

Taran Singh Rai får sin legitimation indragen eftersom han i Norge skrivit ut bland annat könshormon och tillväxthormon till personer som dopat sig, samt förfalskat journaler.

I alla dessa fall riktas också skarp kritik mot hur journaler förts.

Hustrumisshandel och tortyr

I juli 2020 döms Andreas Pihl till fängelse för att ha torterat en kvinna. Han har fängslat henne med handbojor och silvertejp som använts för att låsa henne vid en stol. Han har också bundit en snara om hennes hals och ben, och om hon rörde på benen drogs snaran åt. Han började därefter sätta i sig tabletter som han sköljde ner med alkohol, drog därefter fram en kniv som han satte mot hennes kind samtidigt som han hotade att skära sönder hennes ansikte om hon inte höll tyst.

Magnus Brandt förlorar sin legitimation för att han vid tre tillfällen misshandlat sin fru i barnens åsyn samt för att ha åkt upp på en trottoar med sin bil och kört på en barnvagn som träffat hans fru.

Jonas Allardi döms 2019 för misshandel som skett vid åtta tillfällen. Oftast är det hans fru som misshandlats, vid två tillfällen hans barn. Ansvarsnämnden bedömde honom därför som olämplig att vara läkare.

I några fall har läkarna förlorat sin legitimation långt efter det att de begått brott.

En läkare förlorar den sju år efter att han dömts för hustrumisshandel, en annan läkare förlorar den fem år efter att brottet begåtts, och en tredje fyra år efter det att brottet begåtts.

I inget av fallen hjälper det att läkarna i fråga hänvisar till det antal år som gått sedan brott och dom. Det hjälper heller inte att de hänvisar till att ingen kritik riktats mot dem när det gäller deras yrkesutövning – de förlorar alla sin legitimation därför att de anses allvarligt ha skadat allmänhetens förtroende för läkarkåren.

Livsfarligt slarv

Dervis Custovic förlorar legitimationen efter en genomgång av 41 patienter där diagnos, behandling och journalföring varit undermåliga.

Simon Moskofian förlorar den efter en genomgång av 14 fall där IVO hävdat grov oskicklighet.

Yousef Khoramdel efter att ha brustit i sin yrkesutövning i tolv fall, där ingår att han missat blodproppar, utvecklat egna behandlingsmetoder samt visat stora kunskapsluckor.

Kazem Almasi Bardmili får legitimationen indragen efter det att IVO gått igenom 23 fall och konstaterat grov oskicklighet i 17 av dessa.

Ecaterina Lörintz har visat stora brister när det gällt dokumentation – till exempel 68 vårdtillfällen som saknar journalanteckningar. Man lägger henne också till last att hon inte medverkat i IVO:s tillsyn och utredning.

Missbrukarna

Läkare 1 förlorar sin legitimation efter två domar för rattfylleri, ena gången har hon 3,3 promille alkohol i blodet, andra gången 2,4.

Läkare 2 förlorar den efter mycket långvarig spritkonsumtion som ofta uppgår till en flaska vodka om dagen, eller två till tre flaskor vin.

Läkare 3 mister sin legitimation efter konstaterade grava alkoholproblem.

Straffad för covidbehandling?

Mikael Nordfors klarade en tidigare IVO-anmälan efter att ha punkterat en lunga och fick behålla legitimationen i januari 2019. I november samma år kommer en ny IVO-anmälan. Den gäller patienter som Nordfors behandlat med ozon 2017–2018. IVO menar att ozonbehandling inte är i enlighet med de riktlinjer som finns, och att ozon inte återfinns i Fass eller Läkemedelsverkets förteckning över godkända läkemedel – det spelar ingen roll att metoden är godkänd och tillämpas i andra länder; som Tyskland och Ryssland.

IVO lägger även Nordfors till last att han rekommenderat hydroxiklorokin och antibiotika som behandling vid covid-19. IVO menar att metoden bara får användas vid kliniska studier.

I sitt svar påpekar Nordfors att IVO inte någonstans belägger att hans behandling mot covid-19 skulle innebär en fara för patienter.

IVO svarar i en inlaga att de anser att det räcker att Nordfors ”sprider icke-evidensbaserade teorier” för att han ska bedömas som ”uppenbart olämplig”.

Ansvarsnämnden tar i sin bedömning utgångspunkt i vad de anser vara undermålig journalföring, diagnoser som ställts utan att Nordfors träffat patienten samt bristande uppföljning efter behandlingar – och berövade därför Nordfors legitimationen.

Carina Henningssons fall påminner om Nordfors. Här bygger IVO:s anmälan mest på invändningar mot behandlingar med östrogen och testosteron, samt på att hon ställt diagnoser som ”läckande tarm”, liksom rekommenderat stora doser av vitamin B12 i vissa fall. Man ser uppenbart också med stort missnöje på att hon rekommenderar stora doser magnesium, zink och vitamin B6 till en del patienter och menar att det strider mot ”beprövad vetenskap”.

I sitt beslut anför dock ansvarsnämnden huvudsakligen bristande journalföring samt diagnoser, som inte är tillräckligt grundliga, som orsaker.

Mentala problem

Sju personer förlorade sin legitimation på grund av psykiska problem – här finns även person som varit tvångsintagna, och personer som långa perioder behandlats för allvarliga bipolära symptom och psykoser – men fortsatt haft sin legitimation. I gruppen ingår också några få fall av konstaterad demens.

Sextrakasserier

Tahseen Moutlak Cloheiber förlorar legitimationen därför att han vid ett antal tillfällen rört vid patienter på ett sätt som de uppfattat som sexuella närmanden. Han har också frågat ut patienter om deras sexuella preferenser och informerat dem om vilken sorts kvinnor han själv föredrar.

En läkare som är verksam i Storbritannien, men har svensk läkarlegitimation anmäldes av IVO efter att de mottagit underrättelser från Storbritannien att läkaren var avstängd nio månader på grund av att han sexuellt trakasserat två läkarstudenter. Den brittiska tribunalen lade särskilt stor vikt vid att läkaren under de år som gått sedan händelsen inte verkade ha ”reflekterat” tillräckligt över sina handlingar. Ansvarsnämnden beslöt att återkalla hans svenska legitimation.

Vapenbrott

2013 döms en läkare för vapenbrott, 2017 återkallas hans norska legitimation på grund av att han haft en sexuell relation med en patient. Juni 2020 kräver IVO att hans svenska legitimation dras in.

Ansvarsnämnden bifaller.

Boris är chefredaktör för Morgonposten.