Förra året hamnade Tierps kommun på 289:e plats i Lärarförbundets ranking av skolorna i landet. Tierp kom dock inte sist. Haninge kom på 290:e plats.

Men om kommunens ansvariga för skolorna inte riktigt orkat med att förbättra undervisningen så betyder det inte att de saknar handlingskraft. Det ger prov på stor energi när de får kritik.

I mars 2020 skriver Katerina Janouch ett inlägg i sitt nätmagasin. Hon beskriver undervisningen i en tredjeklass i Söderfors Bruksskola i Tierp. Religionskunskap står på schemat och man ska lära sig mer om islam. Janouch har uppmärksammat en förälders upprörda inlägg på Facebook, kontaktat henne för att få veta mer – och Janouch är vred när hon skriver:

”I undervisningen om världsreligionerna var nioåringarna tvungna att erkänna sig till Allah, något som Anamarias dotter vägrade trots påtryckningar och hot om kvarsittning av läraren Evelina Wickman.”

Skolan och kommunen går till motattack och förnekar allt – de anklagar dessutom Janouch för att ha orsakat ett drev i sociala media som gör att lärare, annan person och rektorn fruktar för sina liv. Läraren gör en polisanmälan och det är den som nu två år senare lett till åtal för förtal.

Vi har gått igenom förundersökningen för att få veta varför åklagaren bestämt sig för att driva ärendet vidare.

Vad hände egentligen på den där lektionen?

I ett polisförhör förklarar den lärare som ledde lektionen att som pedagogiskt grepp skulle barnen låtsas att de var muslimer och skriva ett brev där de förklarade vad det innebar. Ett exempel på vad barn skrev var:

”Hej Jag tillhör islam.

Jag ber i moskén.

Jag firar ramadan.

Jag läser koranen.”

Läraren förklarar i förhöret att syftet med övningen egentligen var att lära barnen skriva korrekt svenska, att lära dem använda ”stor bokstav och punkt”.

Den självklara utgångspunkten var att de skulle ”anlägga ett muslimskt perspektiv” – och att man ska få ett positivt intryck av islam genom att ”använda alla sinnesintryck” – ”… jag äter något gott, jag hör musik. Man får se, smaka, känna”.

Läraren får under förhöret kommentera Janouchs beskrivning om att en elev som inte ville skriva brevet tvingades till detta:

”Hon var inte tvingad att bekänna sin tro, utan jag måste ju ha ett underlag för att se att hon kan stor bokstav och punkt.”

(Möjligen kan man här tycka att förhörsledaren kunde ställt frågan om det inte fanns andra sätt att kontrollera elevens förmåga att korrekt använda stor bokstav och punkt – än att skriva ”Jag tillhör islam.”)

Kommunens skolledning, läraren och rektorn har förnekat Janouchs formuleringar om att eleverna hotats med kvarsittning.

Men i förhöret med den som ledde lektionen om islam säger hon att de som inte hann med av någon anledning blev tillsagda att de skulle få sitta kvar på rasten. (Den som ledde lektionen gjorde det under handledning av den lärare som Janouch namnger och som är den som anmält henne.)

Förhöret med skolans rektor Peter Söderberg handlar helt om hur rädd han varit för alla hot – han ser inget problematiskt med hur lektionen var upplagd. Allt har gått rätt till. Förhöret med skolchefen Ulf Sjulander handlar också helt och hållet om hur rädd all skolpersonal varit. Och även han förvarar lektionen – men han vill mest tala om det problematiska i att ordna larm och stötta medarbetare som sägs vara rädda.

I förhöret med Evelina Wickman, den lärare som har huvudansvaret framkommer det att hon är väl införstådd med den kristna tron hos den mamma vars Facebookinlägg utlöst det hela – och Wickman nämner att hon och hennes kollegor i inledningen av händelserna märker hur mamman agerar på sociala media:

”Vi märker att hon lägger ut det på kristna grupper. Vi kallar det ’sektgrupper’”. I ett senare förhör har förhörsledaren anammat Wickmans språkbruk och frågar:

”Du berättade också att hon varit på skolan och ifrågasatt skolan i sektgrupper.”

Lite senare kommer det igen:

”Har detta som spridits i sektgrupperna påverkat dig på något speciellt sätt?”

Wickman säger också i sina förhör att Janouch har ”mörka kanaler” och ”kontakt med mörka krafter”. (Förhörsledaren ber henne inte definiera ”mörka”). 

Det råder en stämning av total förståelse från polisens sida i förhören, att tillhöra en kristen grupp innebär att man ingår i en ”sekt”. Janouch antas vara en del av en ”mörk kraft”.

I förhöret med Janouch lägger förhörsledaren stor vikt vid att utreda de bidrag hon får från sina läsare via swish. Förhörsledaren frågar: ”Är det oskattade pengar du lever på?”

Janouch biter ifrån: ”Skatt har inte med detta att göra”.

Den som genomför en förundersökning ska göra det objektivt. Ingenstans i förundersökningen försöker den som leder förhören ställa frågor som utgår från mammans – eller Janouchs – ståndpunkt; alltså att lektionen om islam stred mot läroplanen och innebar att barnen fick en falsk och farlig bild av islam.

Det är en förundersökning där Janouch inkomster diskuteras mer än läroplanen. 

I morgon: Intervjuer med poliser, åklagare och andra inblandade.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Boris är chefredaktör för Morgonposten.