Då Sverige inte implementerat vapendirektivet, som kom 2017, stäms Sverige av EU. 

Vän av ordning kan ju fråga sig varför Sverige inte implementerat detta direktiv?

Detta är en segdragen strid som började långt innan vapendirektivet kom till stånd inom EU.

2013 gjorde Doris Högne Rydheim, då rektor på Polishögskolan en utredning om civilt vapenägande på uppdrag av Moderaterna. “Vi tar död på en sport” konstaterade Doris Högne Rydheim.

Den utredningen, som till förväxling var lik det senare EU vapendirektivet, röstades ned med hjälp av Morgan Johansson och Socialdemokraterna. Så här skrev Morgan Johansson till mig då:

“Hej!

Jag har många gånger sagt att för socialdemokraternas räkning så anser vi att det är de illegala vapnen vi ska fokusera på, inte de legala. Grundproblemet nu är att det kommer in mycket illegala vapen, och därför har vi länge krävt hårdare straff för grovt vapenbrott, möjlighet till telefonavlyssning och förbättrat gränsskydd. Men vi har inte krävt ytterligare åtgärder mot de legala vapnen, och vi är förvånade över att regeringen fortsätter att lämna förslag i den riktningen, framför insatser mot de illegala vapnen.

Med vänlig hälsning

Morgan Johansson (s)

Ordförande i Justitieutskottet
2013-02-20″

Moderaterna och Doris vapenlagsutredning kunde läggas i runda arkivet. Eller kunde den?

Den svenska polisen och framförallt polisen Lars Henriksson samarbetade med EU-kommissionären Fabio Marini, känd för att vara emot civilt vapenägande. 

Liberalernas Cecilia Malmström i EU-parlamentet arbetade även hon för snävare vapenlagar för legalt vapenägande, samma med Bodil Valero (MP).

2015, terroristattacker i Paris. 5 dagar senare presenteras förslag till EU:s vapendirektiv. Ridande på vågen av känslor från den fruktansvärda attacken, presenterades det som lösningen mot terrorism. I praktiken var det enbart legala vapen som påverkades. Förslaget var väldigt likt Doris utredning från några år tidigare.

Jag drar mig till minnes hur Peter Thorsell på den här tiden per telefon sa åt mig att han skulle börja arbeta politiskt. Alltså, en aktivist på polisen med goda kontakter skulle agera för att driva igenom lagar han tyckte behövdes.

Innan vapendirektivet röstades igenom i EU tog riksdagen beslut om vilket mandat förhandlarna som skickades till Bryssel hade. Anders Ygeman ignorerade det mandatet och skickade de största aktivisterna mot civilt vapenägande som Sverige någonsin haft till Bryssel, Peter Thorsell och Nils Hänninger. Där frångick de sitt mandat och arbetade för så stränga regler som möjligt. Mentaltester för vapenägare, femårslicenser på allt inklusive jaktgevär, förbud mot magasin och de flesta vanliga sportskyttevapen, restriktioner mot distanshandel etc. 

Jag har talat med Peter Thorsell många gånger i telefon, och alla samtal började med en lång monolog om hur läskiga alla vapen är. 

Till saken hör att den handfull individer på polisen och Justitiedepartementet som agerade aktivister alla hade en gemensam bakgrund. De arbetade tillsammans på polisen i Dalarna.

Sen höll de uppenbart kontakten.

SD anmälde Anders Ygeman och Morgan Johansson till KU på grund av att de vägrat lämna ut dokument, gallrat dokument, ljugit och frångått det mandat riksdagen gett dem. 

Nu passar även M på att vända i frågan och tar chansen att kritisera S. Faktum är att M numera säger det Morgan Johansson sa till mig 2013. 

Anna Maria Corazza Bildt (M) gjorde ett hästjobb i att mildra vapendirektivet innan omröstningen. Dock röstades det för implementation i EU, trots att det uppenbart bryter mot subsidiaritetsprincipen. Den principen har dock tänjts till det yttersta inom EU så i praktiken vad som helst går igenom. Ingen konsekvensanalys gjordes heller i strid mot EU:s regler. 

Varför har då inte Sverige implementerat EU:s vapendirektiv?

Regeringen har varit i minoritet i den här frågan. Riksdagen har röstat igenom en minimiimplementering. Men när regeringen har kommit med sina förslag har det alltid varit en överimplementering. Det vill säga att de går mycket längre än direktivet kräver.

De försökte även sockra överimplementeringen med att ta bort licenskrav på ljuddämpare. Ingen gick på den lätta och det gick inte igenom heller.

Faktum är att vi har en väldigt långtgående vapenlagstiftning. Endast små justeringar hade behövts för att uppfylla vapendirektivet. Erik Lakomaa har skrivit om hur detta hade kunnat göras enkelt i Dagens Juridik. 

Viljan saknas dock. Aktivisternas agenda är tydligen viktigare än riksdagsmajoritetens vilja. Vad det säger om den svenska parlamentarismen låter jag vara osagt.

Jag avslutar med att citera vad Sten Bergheden (M) skrev angående detta på Facebook till oss vapenägare:

“Regeringen har ett tydligt uppdrag att implementera på en miniminivå och enklast vore ju att de gjorde det som riksdagen tagit beslut om. Men har man en kass regering som inte varken vill eller fattar vad de ska göra så blir det ju så här.”

Morgonpostens kolumnist för jakt och sportskytte.