Du kanske hör till dem som tar en kall dusch varje morgon för att vakna till. Gör du inte det får du ändå ofta en kalldusch när du slår på nyheterna. Oavsett var du bor i landet.

Elpriser, vårdköer, skjutningar, arbetslöshet i utanförskapsområden, skolor som inte fungerar. Inga platser i äldreomsorgen.

Och så har kaffet blivit dyrare.

Vi har gått igenom ett antal kommuner i landet för att se vad de satsar på för att du ska slippa dessa kallduschar. Svaret blev att de satsar på varmt vatten. Mycket varmt vatten.

Att bygga ett nytt stort badhus verkar vara den stora kommunala satsningen på många håll i landet.

I december 2021 klubbade kommunfullmäktige i Kiruna igenom ytterligare ett anslag till det badhus som nu byggs i kommunen. Den totala kostnaden är därmed uppe i 720 miljoner.

Det kan låta mycket, men i Göteborg kommer det nya badhuset att kosta omkring två miljarder.

Organisationen Sveriges Stadsbyggare säger att det finns 392 offentligt ägda badhus i Sverige – och att det kostar mellan 200 och 600 miljoner kronor att bygga ett nytt badhus.

Men verkligheten ser alltså annorlunda ut i Kiruna och i Göteborg. Det gör den också i Linköping där badhuset kommer att kosta 820 miljoner kronor. 

I Kristianstad kommer det att kosta 510 miljoner kronor, det var ursprungligen tänkt att kosta 349 miljoner kronor.

I Malmö ska ett nytt badhus stå klart 2023. Men det är bara sex år sedan badhuset i Hyllie öppnades. Det presenterades som ett ”ultramodernt” ”superbad” med 50-metersbassäng, två undervisningsbassänger, en familjedel med vattenrutschbanor, relaxavdelning, konferensytor och kafé.

Men nu anses det inte räcka till utan det måste till en ny anläggning. Ewa Bertz (L), ordförande i fritidsnämnden förklarar behovet på följande sätt:

Därför vi har inte tillräckligt med simytor. Vi har i Sverige lag på att våra elever i skolan ska kunna simma. Då måste vi kunna erbjuda timmar till skolan att kunna ta dem till simundervisning. Det har vi för lite till dags dato, då det trängs för mycket på de simanläggningar som finns. Därför vill vi pressa på och få till stånd en ny simanläggning de närmsta åren.

Kostnaden beräknas till i sammanhanget rätt låga 200 miljoner. Det intressanta är dock den snabbhet med vilken beslutet om satsningen gjordes – det sker med hänvisning till att man måste kunna erbjuda simundervisning.

I Malmö stads egen rapport om kunskapsresultaten i stadens skolor 2020 konstateras att bara två tredjedelar av eleverna i årskurs nio klarade kunskapsmålen.

I årskurs sex klarade 59 procent målen i svenska för dem som har svenska som andraspråk.

Svaret på dessa problem i Malmö verkar vara att satsa på simundervisning.

Ett annat argument för att bygga ett nytt badhus i en kommun är att man vill dra fler besökare till kommunen, besöksnäringen ska dra nytta av bassänger och äventyrsbad. Utomsocknes ska komma åkande, bada, shoppa, äta på restauranger och kaféer och kanske till och med tillbringa en hotellnatt i staden.

Linköpings kommun uttrycker det tydligt – det nya badhuskomplexet ska bli ett av ”Östergötlands största besöksmål”. För att uppnå detta kommer nybygget att erbjuda:

Sex stora lokaler. Tävlingsbassäng på 50 meter med läktare utmed ena lång- och kortsidan. Halva bassängen kan täckas, vilket ger plats för en tillfällig läktare, vid till exempel matcher i vattenpolo. Upplevelsebad med tre vattenrutschbanor.

Vågbassäng, strömkanal, bubbelpooler och massagebänkar.

Tredje rum avsett för simhopp från nivåerna 1, 3 och 5 meter. Träningsbassäng på 25 meter. 

Undervisningsbassäng.

Rehabiliteringsbassäng.

Gym på cirka 1000 kvadratmeter.

På taket en relaxdel med flera olika bastuteman, konferenslokal, servering och en utomhusterrass.

Tankegångarna hos Linköpings kommunpolitiker är inte nya. Samma argument för att bygga det nya Munktellbadet fanns i Eskilstuna. Trots att Gustavsvik låg bara åtta mil därifrån – ett lika stort och populärt badkomplex i Örebro. Fem mil från Eskilstuna ligger Västerås paradbad Kokpunkten. Det är sju mil till Sydpoolen i Södertälje. Och tre mil bort i Köping finns ett nytt badhus för nästan 400 miljoner. 

Kommunpolitikernas affärsidé är alltså att bygga större anläggningar än de som redan finns i regionen för att locka grannkommunernas barnfamiljer att komma på besök. Man investerar några hundra miljoner i förhoppningen att deras utflykter ska ge intäkter till kommunen.

Man räknar antagligen med väldigt många besök på McDonald’s och H&M.

Hur satsningen på det nya badkomplexet i Linköping står i relation till att staden har problemområden med en arbetslöshet på 20 procent är oklart. Liksom till att staden skakas av gängkriget mellan Bergagänget i Berga, och X-team i Skäggetorp som har band med Bandidos MC.

Ett annat vanligt argument är att ett nytt stort badhus gör att man kan arrangera evenemang och tävlingar.

I diskussionerna om det nya badhuset i Göteborg har en del hävdat att det kan komma att kosta tre miljarder kronor och inte två miljarder.

Ett av argumenten för bygget har varit att ett nytt badhus gör att Göteborg då kan arrangera sim-SM; det skulle ge intäkter från besökare. Göteborg skulle sättas på kartan.

I Eskilstunas fall räknade man med 700 personer som en följd av att kommunen arrangerade sim-SM 2019, och besökarna utgjordes huvudsakligen av de tävlandes tränare, ledare och släktingar.

Satte det Eskilstuna på kartan? Möjligen hos deltagarna och deras släktingar.

Detta är inledningen på en serie. Vi kommer att granska varje nytt eller pågående badhusbygge i Sverige. Vi kommer att ringa upp de ansvariga politikerna och be dem förklara varför de prioriterar bygget av ett badhus.

Hör av dig till tips@morgonposten.se om du har något att berätta för oss.

Boris är chefredaktör för Morgonposten.