Stora människomassor betraktade nyligen hur myndigheterna i Jingxi tvingade fyra män att skamvandra genom stadens gator. Männen anklagades för människosmuggling, och var iförda heltäckande skyddsdräkter. Runt halsen hade de plakat med sina porträtt.

Det är dock oklart vilket brott myndigheterna ansåg vara värst. Att de fyra männen smugglat människor över gränsen från Vietnam eller att de genom att göra det brutit mot pandemirestriktionerna.

En representant för polisledningen förklarade att det var en nödvändig ”disciplinär varning”. Han förklarade också att skamvandringar kan kompletteras med att man offentliggör information om den anklagades privatliv och även informerar grannarna.

Den statsägda tidningen Guangxis dagblad stödde myndigheternas parad av de misstänkta och förklarade att det var en nödvändig åtgärd för att ”avskräcka från brott med koppling till smuggling” och för att ”uppmuntra lydnad av reglerna för att förebygga och kontrollera sjukdomsspridning”.

Skamvandringen följde efter det att polisen i tisdags i förra veckan arresterat två män som anklagades för att ha smugglat två vietnameser in i Kina. En av de insmugglade testade positivt för covid-19. Myndigheternas reaktion blev att utfärda påbud om att 50 000 invånare i staden måste isolera sig i sina hem, samtidigt som tiotusen covid-tester genomfördes. Skolor stängdes.

Jingxi, som har 670 000 invånare har en 15 mil lång gräns till Vietnam. Regionen har tidigare sett stora nedstängningar, i grannprovinsen Yunnan har staden Ruili ett antal gånger isolerats helt på grund av covid-fruktan.

Advokaten Deng Xueping fördömer i South China Morning Post myndigheternas agerande och menar att kinesisk lag inte lämnar utrymme för sådana bestraffningar, och att det dessutom i detta fall är så att:

– En sådan skamvandring innebär dom utan rättegång.

Videofilmer från vandringen har spridits i sociala media och utlöst omfattande protester i Kina, där minnet lever kvar av de tio år mellan 1976 och 1986 då tiotusentals människor offentligt förnedrades under kulturrevolutionen. En del av dem misshandlades till döds av unga fanatiska rödgardister.

1988 förbjöds skamparader i Kina, men kontinuerligt har det kommit rapporter om sådana tillställningar. Vanligt förekommande är att prostituerade får skamvandra genom sin stad.

Att vanan inte utrotats trots lagen från 1988 har visat sig genom att statsmedia i Kina då och då fördömt bruket av skamvandringar, och att nya förbud utfärdats. Senast kom ett för tio år sedan mot skamparader för just prostituerade.

Samtidigt som lokala statsmedia i Jingxi alltså stöder myndigheterna har statsmedia på nationell nivå fördömt det som hänt i staden.

Men kanske ser man i Jingxi en början på en förändring av den officiella nationella inställningen? En förändring som kanske kan få spridning i hela Kina.

I november förevisades från en utomhusscen i Jingxi tre män som dömts för människosmuggling. De fick sin dom uppläst inför en stor publik där många var skolungdomar.

Kanske tyckte inte myndigheterna det var avskräckande nog. Nästa gång fick det därför bli en skamvandring.

Boris är chefredaktör för Morgonposten.