Den mycket stora mannen ramlar över relingen. Hans 140 kilo klyver vattenytan. Vi vet inte om han kämpar för att hålla sig flytande eller om han medvetet dyker neråt för att dränka sig själv.

Men vi vet att mannen är Robert Maxwell och vi vet att båten var lyxyachten Lady Ghislaine. Vi vet att han dör där i vattnen utanför Kanarieöarna.

Men vi vet inte om det var en olycka eller ett självmord.

Eller ett mord.

Och så vet vi att året var 1991. 5 november.

28 år senare. 10 augusti 2019. Jeffrey Epstein hittas död i sin fängelsecell på Metropolitan Correctional Center på nedre Manhattan i New York. Han befinner sig där i väntan på att ställas inför rätta bland annat anklagad för trafficking med minderåriga. Epstein är satt under speciell övervakning för att han inte ska begå självmord. Det ska alltid finnas en fånge till i hans cell, och vakterna ska kontrollera Epstein varje halvtimme. Men på kvällen 9 augusti förflyttas Epsteins medfånge. Han får ingen ny. Under natten somnar de två vakterna som ska kontrollera Epstein. 06.30 hittas Epstein död.

Han verkade ha strypt sig själv genom att lägga en snara om sin hals och sedan ha kastat sig ut från översängen i cellen.

Vad som egentligen hände vet ingen. De två övervakningskamerorna utanför Epsteins cell råkade just den här natten vara ur funktion.

Var det självmord eller mord?

Robert Maxwell och Jeffrey Epstein förenades av att de både dog under omständigheter som många finner märkliga. De var båda också rika, mäktiga och umgicks med andra män som genom sina tillgångar eller sitt ämbete kontrollerade många andra människors liv och öden.

Men det fanns en sak till som förenade dem. Eller snarare var det väl en person; Ghislaine Maxwell, dotter till Robert Maxwell och långvarig partner till Jeffrey Epstein. Vi får väl använda ordet partner i brist på bättre benämning. En partner kan vara någon som har ett förhållande med en annan person, men det kan också vara en person som står i en affärsmässig relation till någon annan. Ghislaine Maxwells förhållande till Jeffrey Epstein var av båda slagen, lite flytande. Men en sak verkade vara konstant, hon var den stora organisatören av hans vidlyftiga sexliv. Det var hon som såg till att det alltid fanns unga flickor till hands som kunde tillfredsställa Epsteins böjelser, ibland tre gånger om dagen. 

29 december 2021 fällde en federal domstol i USA Ghislaine Maxwell, hon befanns vara skyldig till bland annat organiserandet av trafficking. Hon kan räkna med några årtionden i amerikanskt fängelse.

Samtidigt lades åtalet ner mot två personer; Tova Noel och Michael Thomas, de två vakter som sade sig ha somnat natten Epstein dog – och som därefter försökte förfalska arbetsjournalerna så att det skulle se ut som om de gjort sitt jobb – kommer inte att ställas inför rätta. Åklagaren har förklarat sig nöjd med att de går med på 100 timmars samhällstjänst samt att samarbeta med dem som fortsätter undersöka omständigheterna kring Epsteins död. Mycket är fortfarande oklart, flera rättsläkare har till exempel förklarat att Epsteins skador mer påminner om dem hos offer för strypmord, än de skador som uppstår vid självmord genom hängning.

Så vilka krafter låg bakom mordet? Skickade Bill Clinton en torped för att Epstein inte under den kommande rättegången skulle berätta om hur många gånger Bill besökt den karibiska ö där Epstein organiserade orgier med unga flickor?

Det är mycket lätt att förirra sig in i att skildra de orgier, excesser, och sexuella övningar som Maxwell och Epstein ägnade sig åt. Det finns något samtidigt motbjudande och fascinerande i att läsa om deras storhetsvansinne som även tog sig uttryck i en mycket märkligt lust att visa upp eller tala om den egna kroppen.

Maxwells fru kallade honom en ”[…] alltid otrogen, ofta frånvarande översittare och mobbare”. När han besökte toaletten lämnade han gärna dörren öppen, även när han hade besökare på sitt kontor. Han brukade urinera naken från relingen på sin yacht; även inför besättningen och gästerna. Han hade också ett rullande bestraffningsschema för sina barn, där var och en av dem i tur och ordning var den som under en vecka fick skäll och åthutningar och vem vet vad mer. Detta oavsett om de gjort något eller inte. Tur för barnen att han var frånvarande så ofta.

Skapa ny ras

Epstein talade ofta om hur han ville skapa en ny ras genom att befrukta utvalda kvinnor. Han planerade för att låta sig frysas ner när han kände döden närma sig, så att han kunde återuppväckas i framtiden. Men han tänkte nöja sig med att låta frysa ner de delar han såg som mest viktiga; det egna huvudet och penisen.

Men vi måste gå förbi denna sörja av kroppsvätskor, sprit och sex. Både Maxwell och Epstein var intelligenta, sluga och brutalt praktiskt lagda. Lika mycket som de strävade efter att tillfredsställa sina personliga böjelser strävade de efter att få makt. De två målen behöver inte alls stå i motsättning till varandra.

Historien om spionage och underrättelsetjänst är en katalog över hur sex används som metod för att snärja personer man vill kontrollera, eller locka i en fälla. 

Östtysklands underrättelsetjänst under Markus Wolf var länge de skickligaste på området. De använde sig bland annat av ”Romeo-spioner”. Unga, på alla sätt välbyggda män som förförde kvinnor som hade tillgång till viktig information. Sexfällor hör till standarverktygen för spionagenturer, det är deras polygrip; användbar vid de flesta tillfällen. 

Israels Mossad har de senaste årtiondena visat att de är mästare på området. Israelernas spionagenturer har till och med fått en rabbis välsignelse. 2011 deklarerade rabbinen Ari Shvat, expert på mosaisk lag och politik, att israeliska kvinnor kunde gå till sängs med män om det tjänade nationens intressen. Det bröt inte mot några religiösa föreskrifter.

Men helst skulle de vara ogifta, förklarade rabbinen. Enklast så, annars dyker frågan om äktenskapsbrott upp. Om kvinnan ändå är gift föreslog rabbinen att det skulle lösas genom att det upprättades ett formulär för snabbskilsmässa inför varje uppdrag, sedan kunde kvinnan gå tillbaka till sin man och gifta sig igen. Nu talar vi om en rationell inställning till både religion och spioneri.

Men sexfällor behöver inte bara betyda att man lockar hemligheter ur någon genom att gå till sängs med dem. Utpressning är det vanligaste sättet att få kontroll över en person. Man filmar och fotograferar offret i en situation som skulle göra att det blev skandal och deras position omöjlig. Inte ens sophämtaren skulle vilja komma och tömma tunnorna.

Och vad har då Maxwell och Epstein att göra med Israel och Mossad? Väldigt mycket, är svaret.

Vatikanstaten också?

Dessutom kan man se det så här. Om det fanns två judiska män i världen som hade byggt upp en stark position och stora nätverk bland mäktiga män – hade det inte varit tjänstefel av Mossad om de inte närmat sig de två männen? Det vore en fullt begriplig handling att kontakta dem och diskret harkla sig och sedan förklara: ”Jo, men du Robert, vi behöver din hjälp” (alternativt: “Hej, Jeffrey, skulle du kunna…”).

Det finns ingen större anledning att moraliskt fördöma sådana handlingar. De flesta länder ägnar sig åt sådant, möjligen inte San Marino och Vatikanstaten (fast det senare ska man inte vara så säker på. Nunnor och präster i celibat borde vara utmärkta lockbeten i en sexfälla).

Som världen ser ut är spioneri nödvändigt för länder som vill värja sig och säkra sitt oberoende. Sexfällor tillhör som sagt hantverket. Syftet med att klargöra om det var Mossads ärenden Maxwell och Epstein gick bör därför vara att bättre förstå vilka krafter som är i spel i tillvaron, och som också kan påverka Sverige.

När det gäller Maxwells kopplingar till Israel behöver man inte leta efter dem. Det räcker med att studera hans begravning. Han fick en statsbegravning som bevistades av en president, en premiärminister och ett tiotal dåvarande och tidigare chefer för Israels underrättelsetjänster.

Att rekrytera Maxwell en gång i tiden kan inte ha varit alltför svårt. Han föddes 1923 i fattiga förhållanden i det dåvarande Tjeckoslovakien, och förlorade sin familj i Förintelsen. Deltog i andra världskriget, fick medalj och under 1950-talet inledde han en politisk karriär som slutade med att han blev parlamentsledamot för Labour. Under 1960-talet rör Maxwell sig alltmer mot affärsverksamhet, men lyckas först inte riktigt. Han köper förlag och förlorar dem, lyckas ta kontrollen igen. Han försöker köpa tidningar, blir avvisad, men kan i början på 1980-talet lägga händerna på en tidningskoncern där Daily Mirror är slagskeppet, och nu börjar han bygga sin position som tidningsmogul.

Vilken underrättelsetjänst vill inte kunna använda sig av en man som kontrollerar vad tiotals miljoner människor läser? Dessutom – vilken källa till informationsinhämtning är inte en sådan person. 1986 får Maxwell veta att den israeliske kärnfysikern Mordechai Vanunu vill överlämna hemligheter om Israels kärnvapenprogram till Daily Mirror.

18 år i fängelse

Mossad riggar en kärleksfälla som Vanunu trampar rätt in i. Han kommer att få tillbringa 18 år i israeliskt fängelse. Brittiska parlamentet inleder en undersökning om huruvida Maxwell och medarbetare på Daily Mirror tipsat israelerna. 

Den leder ingen vart.

Men det gjorde heller inte utredningarna om Epsteins orgier där han tillhandahöll unga flickor åt mäktiga och rika män. Det enda som kunnat fastställas är att Epstein själv var pervers. Andra kända gäster på Epsteins karibiska ö eller hans näste i Miami har aldrig granskats eller ifrågasatts.

Undantaget är prins Andrew. Men han har ju å andra sidan inte speciellt mycket makt. Frågan är om han ens får bestämma vilken sylt man ska ha till morgongröten på Balmoral. 

De gånger personer ställts inför frågor om sin vänskap med Epstein har de förnekat allt. Även när de motbevisats har de envist hävdat sin oskuld och att de knappt kände Epstein.

När Maxwell ramlade ner i vattnet den där natten 1991 befann sig hans tidningsimperium på konkursens rand. Han var skyldig banker och andra långivare enorma belopp. Efter hans död visade det sig bland annat att han plundrat de pensionsfonder hans företag hade för de anställdas räkning för att kunna hålla konkursen borta.

En rättegång för svindleri kunde ha inneburit att Maxwell för att lindra straffet erbjudit sig att berätta det han visste om bland annat Israels spionage. Ett skäl så gott som något att röja Maxwell ur vägen. Kanske hade de dåligt samvete för det, därav statsbegravningen.

När Epstein dör har han kännedom om hundratals mäktiga personers sexuella aktiviteter. Med största säkerhet också filmer och fotografier.

Skälen att låta honom leva var nog ganska begränsade.

I kommande artiklar ska vi se på banden mellan Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell och Jeffrey Epstein. Vi ska gräva i kopplingar till Israel. Vi ska också ta en titt på några av de mest kända besökarna på Epsteins ö, och vi ska se på de spår som har att göra med Sverige.

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Boris är chefredaktör för Morgonposten.