När man tänker på ondska så föreställer man sig en mordisk diktator som hunsar sitt folk, en psykopat som finner njutning i att tortera sina offer eller kanske rent av biblisk ondska i form av demoner som sadistiskt orsakar vånda och lidande.

Det finns emellertid en ondska som är värre och det är ondskan som man finner bakom det sterila och maskinella effektiviserandet av tillvaron. Det är en ondska som tvångsinlöser gårdar som gått i arv i hundratals år enkom för att kunna räta ut en järnvägssträcka och spara tio sekunder på godstransporterna eller som avskedar en 55-årig trotjänare eftersom Excelbladet kräver det. En ondska som är fullständigt likgiltig inför ditt lidande och endast ser till en sak, effektivitet.

Den maskinella ondskan har under hundratals år agerat obehindrat i Sverige. Det riktiga startskottet kom vid skiftesreformen då våra uråldriga byagemenskaper slogs sönder för att göra jordbruket rationellare, därefter rullade industrialiseringen igång vilken skapade de enorma flyktingströmmarna från landsbygden in till fabrikerna följt av en obarmhärtig omformatering av det stora människomaterialet till avlönade arbetare. Nu lever vi mitt i den tredje omdaningen, den så universellt omhuldade digitaliseringen vilken riskerar att bli den hittills största attacken mot vår mänsklighet.

En röd tråd löper nämligen genom alla dessa rationaliseringar av samhället och den är att människans egenheter och föreställningar står i vägen för effektivisering och därför måste hon stöpas om. En människa som inte är förutsägbar är inte duglig för systemet och måste därför förändras eller kasseras. Eftersom effektiviserande blivit till den ledande principen för hela samhället så kan en framtid skönjas där ingen aspekt av ditt liv kommer undgå granskning. Från vagga till grav ska ditt liv vara maximalt produktivt och en allt mer omfattande kontrollapparat byggs upp för att säkerställa det men det är inte produktivitet som kommer dig till gagn och skapar stolthet över ett arbete väl utfört. Nej, det är produktivitet för systemets skull som får dig att dumpa barnen på dagis och farföräldrarna på ålderdomshemmet. Då kan du jobba ostörd av privatlivet och snygga till KPI:erna.

Hela systemet byggs upp med motivet att det är effektivt, rationellt, resurseffektivt och miljövänligt men människovänlighet är inte ens med i diskussionen.

Det jag skriver ovan är fritt tolkat hur den moderna världens utveckling beskrivs av idéhistorikern Per Johansson i poddserien Myter & Mysterier. Det är en historiesyn som kondenseras i avsnitt 76 som bär den lämpliga titeln Kontroll.

Per har en närmast osannolik förmåga att få lyssnare att ifrågasätta alla sina antaganden och genom hela serien levererar han lugnt och insiktsfullt så många röda piller att man tillslut tvingas säga stopp och avsnitt 76 är inget undantag. Är man född och uppvuxen i en teknokratisk kultur är det svårt att föreställa sig något annat, men Per lyckas mana fram tankarna och det är omöjligt att inte bli illa berörd av diskussionen om vart vi är på väg.

När Per i slutet på avsnittet citerar Bundeswehr som anser att teknologisk förädling av människan är en moralisk plikt bör kalla kårar gå längs alla lyssnares ryggrad. Alla ska med som våra politiker brukar säga och vaccinpassen ställs i ett helt nytt ljus när man förstår hur maskinen och eliten vill (för)bruka oss.

I vår iver att effektivisera allt håller vi också på att avveckla allt mänskligt. Allt är dock inte mörker. Som Per påpekar bygger processen i slutändan på vår medverkan, och vi behöver alla fundera över hur vi kan sätta käppar i maskineriets hjul. Hur vi avsiktligt kan vara den där buggen som förhindrar en smärtfri exekvering.