Sedan hon var tretton år har Sabina Ekblad från Staffanstorp haft ett bankkonto hos Sparbanken i Skåne.  Den långa relationen med banken tog dock ett abrupt slut för den 30-åriga butikssäljaren i oktober 2021 när banken misstänkte henne för finansiering av terrorism och penningtvätt. Banken uppger att hemliga rutiner ligger till grund för beslutet.

I sina kanaler marknadsför sig banken som ”en bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden.” Sabina Ekblad från Staffanstorp fick uppleva att den beskrivningen inte alltid stämmer.

Sabina berättar för Morgonposten att hon sålt en bil – en uppgift som stämmer överens med Transportstyrelsens bilregister – och ville investera en del av pengarna. Så småningom ändrade hon sig och bad om att få pengarna tillbaka. Personen som tog hand om investeringen överförde 15000 kronor till Sabina via Swish. Av de pengarna överförde hon 12000 kronor vidare till sin svägerska för att betala av en skuld.

Konton sägs upp med omedelbar verkan

Överföringen fick Sparbanken i Skåne att reagera och skicka ett brev med frågor om vad syftet med överföringarna var samt om pengarnas ursprung – allt för att uppnå den så kallade kundkännedomen. Efter att ha erhållit svar från Sabina informerade banken i ett nytt brev om att den skulle tillämpa Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – och ”med omedelbar verkan” säga upp avtalet med Sabina. Enligt banken ska detta ha beslutats ”centralt”.

Brevet från banken

I praktiska termer innebär uppsägningen att Sabina kommer att bli av med sina bankkonton och kopplade tjänster senast två månader efter att hon fått brevet.

När Morgonposten ringer Sabina har hon precis varit hos banken för att få mer information om bankens krav. Mötet har varit resultatlöst – hon fick prata med en receptionist. Inte heller i uppsägningsbrevet framgår några kontaktuppgifter till personer som fattade beslut i Sabinas ärende.

Bristande kundkännedom är den enda förklaringen jag har fått vilket är exakt noll förklaring, säger hon till oss.

Det hela är ganska idiotiskt, men som vanlig människa har man inte mycket att säga till om det här. Jag har aldrig tidigare fått några förfrågningar om kundkännedom så det kommer från blåa himmeln.

När Morgonposten ringer till Sparbanken i Skåne och ber om att bli kopplade till compliance-avdelningen – som fattar beslut i sådana ärenden – för att ta reda på vilka rutiner som gäller vid Swish-överföringar, får vi veta att compliance-avdelningen inte tar emot samtal. Vi hänvisas istället till allmänna villkor om bankens tjänster ”som går att ladda ner på hemsidan”.

Ni får lämna era kontaktuppgifter, och så kontaktar de er om de anser att det är nödvändigt, hälsar Sparbankens telefonist.

Hemliga rutiner

Inte heller Sparbankens presschef Kristian Svensson vill berätta vilka typer av transaktioner som kan resultera i uppsägning av konton hos Sparbanken:

Jag tror inte att vi kan gå ut med hur vi arbetar när vi granskar våra transaktioner. Vi kan inte gå ut med det publikt faktiskt.

Det är alltså hemligt menar du?

Ja, det skulle jag vilja säga.

Hur ska kunder då veta hur de ska bete sig för att undvika sanktioner från banken?

Ja… man ska kunna använda Swish på det sätt som man behöver. Och är det så att man inte använder det som man ska, att man använder för något brottsligt, då är det vår uppgift att försöka hitta det.

Är det bara i de fall när det gäller brott som ni ingriper och stänger ner bankkonton?

Jag är inte helt uppdaterad på det, men vi har ingen anledning att stänga ett konto om det inte är något som är som det inte ska vara.

Är det rimligt att banken misstänker en butiksförsäljare från Staffanstorp som varit kund hos er i 17 år för finansiering av terrorism och penningtvätt på grund av en transaktion?

Jag kan inte uttala mig om ett enskilt fall. Vi följer de regler och de system som vi har för att uppfylla de krav som ligger på oss.

I ett uppföljande sms skriver Kristian Svensson:

”Vi är skyldiga att agera när vi inte har tillräcklig information för att förstå transaktionen och ekonomi hos kunden. Givetvis ställer vi frågor till kunden, men om svar uteblir eller om vi efter svaret fortsatt inte har tillräcklig kundkännedom så måste vi agera”.

Morgonposten har ställt ytterligare frågor till Svensson – om när kundkännedom kan anses vara uppnådd, samt hur kunden ska veta att dennes svar räcker för att uppnå kundkännedom. Vi har även frågat om det är rimligt att stänga ett bankkonto med hänvisning till otillräcklig kundkännedom när personen varit kund hos banken i 17 år. Vi har inte fått något svar på dessa frågor.

Efter det att Rasmus Roos tillträtt som ny VD för Sparbanken Skåne våren 2021 intervjuades han i Dagens Industri. Där berättade han om sina planer för hur banken ska expandera och ta upp kampen mot storbankerna.

På bankens hemsida förklaras det att Sparbanken Skåne: ”… vill vara banken som är nära dig och den plats på jorden som du kallar hemma. Vi hjälper dig att skapa en sund och hållbar ekonomi som gör det enkelt att hantera vardagen såväl som att förverkliga drömmar.”

Rasmus Roos förklarar också i ett pressmeddelande att:

”Och när vi går mot en mer transparent värld med många olika aktörer kan det vara tryggt att vara kund i en bank som till exempel Sparbanken Skåne.”

“Kontanter inte heller accepterat”

Sabina Eklund är uppgiven över situationen och vill bara avsluta sin relation med Sparbanken i Skåne:

Jag vill troligtvis byta bank eftersom jag känner att så här behandlar man inte sina kunder.

Tror du det ska vara lätt att öppna ett konto i en annan bank?

Det är lite det jag är orolig för. Jag vet inte om detta beslut sätter mig i dålig dager så att jag inte får öppna ett konto någon annanstans. Jag vill inte ha en svart markering på mitt namn någonstans.

Hur känns det att bli ifrågasatt av din egen bank om dina egna pengar?

Det känns jättekonstigt. Jag har ju läst mycket om folk som har blivit det och tyckt hela tiden att det var idiotiskt. Och nu har man själv blivit det. Det känns lite kränkande. Det är mina pengar som sagt. Jag har varit kund i 17 år, betalat mina avgifter och så vidare. Ska jag inte få lov att skicka mina egna pengar? Det känns bara fel. Det känns också tråkigt att behöva byta bank – men så som de behandlar sina kunder vill jag inte vara kvar hos dem.

Hur kommer denna erfarenhet att påverka ditt liv?

Jag kommer att vara betydligt mer försiktig med att överföra pengar. Men samtidigt ska jag behöva leva i ett samhälle där kontanter inte är acceptabelt heller – så Swish är det bästa sättet att föra pengarna mellan varandra. Så varför får jag inte använda Swish som jag vill?

Åtgärder mot bankkunder ska skärpas

I maj överlämnades statliga utredningen “Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism” till finansmarknadsministern Åsa Lindhagen. Utredningen konstaterar att den nuvarande situationen där banker på hemliga grunder stänger konton för privatpersoner ”i huvudsak är ändamålsenlig”. Vidare föreslår utredningen ytterligare ”skärpningar” på området.

Bland annat föreslås att uppgifter om bankkunder som omfattas av sekretess ska kunna utbytas mellan myndigheter och banker. Utredningen föreslår även att utbytet av privata uppgifter ska kunna ske mellan olika företag ”för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism”.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Avatar photo
Egor Putilov är undersökande journalist.