I slutet av maj uppmärksammades hur Folkhälsomyndigheten rapporterade flera privatpersoner kritiska till regeringens coronahantering till MSB som misstänkta agenter för främmande makt. I dag kan Morgonposten berätta att verksamheten som bedrivs av MSB mot personer kritiska till Sveriges coronastrategi är betydligt mer omfattande och systematisk än vad man först trott och i det närmaste kan beskrivas som statens angivericentral mot coronakritiker.

E-postadressen counterinfluence@msb.se kom till som en kontaktpunkt mellan MSB och andra myndigheter, kommuner och länsstyrelser som vill anmäla misstänkt informationspåverkan som bedrivs av främmande makt mot Sverige. Att kartlägga och motverka otillbörlig informationspåverkan från främmande makt ingår i MSBs uppdrag. Enligt myndighetens presstjänst omfattas verksamheten av försvarssekretess.

Morgonpostens granskning visar dock att det framförallt är svenska forskare, medier och privatpersoner kritiska till regeringens hantering av pandemin som hamnat i skottgluggen för myndigheten. E-postadressen upprättades i slutet av 2019, men en flodvåg av anmälningar och rapporter kom i samband med coronapandemin under 2020-2021.

I Sverige präglades hanteringen av corona av en strategi som vållade kontroverser och en del kritik från både experter och privatpersoner.

Vi har gått igenom en stor del av de e-brev som skickades till adressen under 2020 och 2021. Vår genomgång visar att det kunde räcka med att vara kritisk till Folkhälsomyndighetens strategi eller ifrågasätta skolöppningen i samband med pandemin för att bli misstänkt som agent åt främmande makt och rapporterad till MSB:s enhet för skydd mot informationspåverkan.

Forskare hamnade i MSB:s register

Åsa Wheelock, docent och forskare i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet, har varit en uppmärksammad kritiker av Folkhälsomyndighetens pandemihantering. I flera debattartiklar har hon ifrågasatt att skolorna hölls öppna trots att de utgör en viktig smittkälla, enligt henne.

I december 2020 skickade hon ut ett e-brev till kommunernas utbildningschefer med rekommendationer om hur man kan begränsa smittspridningen i skolorna. Bland annat rekommenderades i det att man skulle isolera olika klasser från varandra och bära munskydd – råd som anses vara okontroversiella i många andra länder. Att bära munskydd i kollektivtrafiken blev dessutom Folkmyndighetens officiella rekommendation bara en månad senare.

E-postmeddelandet från Wheelock fick beredskapssamordnaren på Eslövs kommun Oskar Skandevall att reagera. Redan den 2 december 2020 rapporterar han forskaren till MSB. Han skriver att hennes utskick ”skapar osäkerhet”:

”Jag reagerar bland annat på organisationerna och att avsändaren (Åsa W) nyttjar sin privata e-postadress samtidigt som hon är anställd av KI (?!) och anger dessa uppgifter som kontaktuppgifter”.

För Morgonposten förklarar Wheelock att hon skickade e-brevet till kommunerna i egenskap av medlem i Vetenskapsforum Covid-19 som är en intresseorganisation och därför inte kan skicka det från sin e-postadress på arbetet. Samtidigt är docent hennes titel, därför står den med i mejlet.

Det var bara ett informationsblad som vi satte ihop tillsammans med flera andra intresseorganisationer som stöd.

Jag har inte gjort något fel där eftersom Karolinska institutet är en myndighet och inte vill att vi skickar e-post från intresseorganisationer genom deras e-postadresser. Jag är docent på KI – och det är inte bara en tjänst utan också en titel som jag använder i e-brevet. Det är som att skriva doktor. Det är inget konstigt med det, säger hon.

Personen som rapporterade dig till MSB skrev att e-posten ”skapar osäkerhet”. Vad anser du om att forskare som har åsikter som strider mot Folkhälsomyndighetens linje rapporteras till MSB?

Jag tycker att det är väldigt märkligt. Vi har som forskare en plikt att rapportera det forskningsläge som råder i världen och vi har ju varit väldigt öppna i den kommunikationen med Folkhälsomyndigheten till exempel. Vi bjöd in Folkhälsomyndigheten flera gånger men de har varit ointresserade. Istället väljer de att lyfta enbart de studier som bekräftar deras redan existerande policy. Och det är inget annat än vetenskapsförakt. Att anmäla våra e-postutskick strider egentligen mot yttrandefriheten.

Finns det en risk för självcensur bland forskare och i den akademiska världen om statens säkerhetsmyndighet MSB blir involverad i vetenskapliga diskussioner på detta sätt?

Det är en jätteintressant fråga. Det är det kanske!

”Jag gjorde ingen värdering”

Morgonposten har även pratat med Oskar Skandevall, beredskapssamordnare på Eslövs kommun, som rapporterade Wheelock till MSB. Så här förklarar han varför han beslutade att vidarebefordra e-brevet till MSB:

Det blev en osäkerhet kring att det blev flera olika budskap kring vilken hållning som var relevant kring skolor och Covid-19.

Var det påkallat att rapportera Wheelock och hennes e-brev till Enheten för skydd mot informationspåverkan på grund av detta?

Jag såg det som påkallat i den mening att jag vet att MSB jobbar aktivt med att få en bild om… vilka aktörer som finns…

Menar du att Åsa Wheelock kan vara en sådan aktör som kan vara intressant för MSB?

Nej, inte hon personligen, men det var någon förening eller organisation som stod bakom henne.

Så du menar att hennes förening kan vara en sådan organisation?

Nej, jag lägger ingen värdering i aktörerna, men jag tycker att om det finns en myndighet i Sverige som MSB som har en uppgift att skapa en bild av vilka aktörer som finns i Sverige så det är bra att de vet om det. Det finns ju en massa olika aktörer med olika agendor.

Så du menar att Åsa Wheelocks organisation kan vara en aktör som ligger inom ramen för MSBs uppdrag – nämligen att kartlägga och motverka främmande makts informationspåverkan?

…Nej.

Men det är ju vad du precis har sagt?

Jag gjorde ingen värdering i det utan jag gav information till MSB.

Så blev hon ansvarig för åsiktskontroll

Det är inte bara fysiska personer som rapporteras in till MSBs funktion mot informationspåverkan – utan även medier. Den 18 januari i år skickar kommunikationschefen på länsstyrelsen i Västra Götaland en länk till en debattartikel på sajten Newsvoice till MSB ”för kännedom”. Debattartikeln innehåller en rad kontroversiella påståenden och tar sikte på att den pandemianpassade riksdagen inte hade tillräcklig tid på sig för att gå igenom pandemilagen som var aktuell då – utan lagen hastades fram utan någon större diskussion. Det framgår samtidigt tydligt att det är en debattartikel och att åsikterna är skribentens egna.

I sitt e-postsvar skriver MSB följande om debattartikeln:

”Det kan nog klassas som desinformation, men inte informationspåverkan”.

E-postsvaret är underskrivet Sara Sörensen, anställd på Enheten för skydd mot informationspåverkan som ofta även bemannar adressen counterinfluence@msb.se. Hon förekommer flitigt i media som representant för MSB och som den som kämpar mot desinformation.

Enligt hennes CV påbörjade hon sin karriär inom statsförvaltningen som handläggare på Livsmedelsverket. Efter en kurs på Försvarshögskolan blev hon så småningom anställd på MSB. När Morgonposten ringer Sörensen vill hon inte svara på några frågor:

För att svara bra på dina frågor behöver vi boka tid med vår presstjänst.

Jag har en fråga som det går tämligen snabbt att svara på. Den handlar om en e-post som du själv författat och som gäller en debattartikel som du menar är desinformation. På vilket sätt är det desinformation och hur kan en persons åsikter vara desinformation?

Det är nästan bättre att vi bokar tid så vi kan ta alla frågor vid ett och samma tillfälle. Jag känner mig mer bekväm med att jag får frågorna innan, jag hinner prata med mina kollegor så att du får så bra och genomtänkt svar som möjligt.

Jag måste ändå fråga detta: vad ska hända med personer du stämplat som desinformatörer? Blir det några konsekvenser för dem i framtiden?

Jag har inte tid att ta intervju precis just nu. Och jag måste få se dina frågor först. Och då har jag också tid att rätta om det blir något missförstånd. Så att det blir en bra artikel, med korrekt information.

Försvarssekretess på rapporter

Men någon intervju blir det aldrig – trots löften om det. Morgonpostens förfrågan om intervju med Sörensen lämnas utan svar av MSB:s presstjänst. Istället får vi kortfattade skriftliga svar utan någon underskrift på vissa av våra frågor. Bland annat medger myndigheten att de rapporter och anmälningar som MSB får genom counterinfluence@msb.se sparas och sammanställs.

Dock vägrar MSB att svara på frågan om hur de sammanställs och om personer som pekas ut i rapporterna som desinformatörer avidentifieras. Istället hänvisar MSB till försvarssekretess:

”Hur denna verksamhet går till är klassificerad som Försvarssekretess enligt OSL 15:2 och vi kommenterar inte detta.”

Inte heller vill MSB berätta om vilka konsekvenser de utpekade personerna kan riskera.

Torbjörn Sassersson är ansvarig utgivare för Newsvoice.se och han ställer sig oförstående till myndighetens agerande:

Det framgår tydligt att det är en debattartikel. Vi har ingen möjlighet att kontrollera alla påståenden som framförs av externa skribenter, utan det vi tittar på är om de överhuvudtaget är rimliga och om det finns referenser och källor till påståenden. Vi kan och ska inte faktagranska vartenda påstående i en debattartikel.

Vad anser du om att en myndighet recenserar fristående media och dess innehåll på det här sättet?

Jag tycker som yttrandefrihetsexperten Nils Funcke att det är katastrof när myndigheter lägger sig i hur journalister och debattörer uttrycker sig.

Istället för att motverka främmande makt inriktar sig MSB på svenska medier och svenska medborgare. MSB har i praktiken blivit en del av näthatet – de splittrar Sverige och svenskarna och har blivit ett politiskt verktyg för den sittande regeringen, framförallt för Socialdemokraterna. De driver näthatet. Man kan undra om de har glömt bort vad deras arbetsuppgift och arbetsbeskrivning handlar om. Det är att skydda Sverige – inte att bedriva psykologiska operationer mot svenska folket.

Kommuner namnger coronakritiker

Morgonposten publicerar bara ett axplock av rapporter och anmälningar som kommit till MSB under 2020-2021. I förekommande fall skickade kommuner en hel lista på personer som ”har en annan uppfattning om covid-19 än den gängse”:

I ett annat fall räckte det för Umeå kommun med ”ett aggressivt språk” för att anmäla personen till MSB som ”möjlig desinformatör”:

När Martin Rübenack ifrågasatte bland annat skolöppningen i ljuset av pandemin på Vänersborgs kommuns Facebook-sida reagerade kommunikatören Victoria Hallqvist direkt genom att skicka e-post till MSB:s Enhet för skydd mot informationspåverkan.

”Desinformation igen på Vänersborgs kommuns Facebooksida” stod i ämnesraden.

Hallqvist pekade ut Rübenack med namn som desinformatör och efterfrågade förslag på ”fortsatt hantering” från MSB.

Svaret från myndigheten kommer dagen efter med tips och råd:

”Dessa troll är tyvärr inte ovanliga”, skriver MSB om Martin.

Transparens och öppenhet

När Morgonposten ringer upp Hallqvist har hon ett bra minne av kommentarerna och mejlet:

Jag skrev det därför att det var information som inte stämmer med myndigheternas fakta.

Ingår det i kommunens uppdrag att rapportera kritiska kommuninvånare till staten?

(Tystnad) Kan inte du mejla mig frågorna?

Vad är desinformation i hans kommentarer?

Jag står mitt uppe i annat och du får mejla mig frågorna.

När Morgonposten skickar frågorna på mejl till Victoria Hallqvist får vi följande svar:

”Vi arbetar med transparens och öppenhet och att människor ska få uttrycka sina åsikter. Våra sociala forum är till för dialog med våra invånare.”

MSB uppmanar: anmäl kritiker

Samtidigt medger Hallqvist att det var MSB som uppmanade kommuner att anmäla misstänkta påverkansagenter:

MSB uppmanade kommuner att rapportera in misstänkt desinformation.

Hon är en av flera intervjupersoner som berättar om MSB:s uppmaning till kommuner och myndigheter. Även Håkan Göransson, kommunikatör hos Umeå kommun, pekar ut den statliga säkerhetsmyndigheten. Han svarar så här på frågan om varför han rapporterade en kritisk kommuninvånare till MSB som ”möjlig desinformatör”:

Vi har blivit uppmanade utav MSB och länsstyrelsen att om vi får kommentarer och sådant som sticker ut och som inte tillhör det normala när det gäller att lämna åsikter då uppmanas vi att rapportera det – och det var det jag gjorde.

Samtidigt har Göransson svårt att definiera vad som är ”normalt” när man uttrycker åsikter.

Ska man kritisera på ett visst sätt för att inte hamna hos MSB?

Nej, det menar jag inte. Man får kritisera hur som helst. Men vi har även satt upp regler om vilken ton man får ha i Umeå kommuns sociala medier.

Och vilken ton får man ha?

Man får inte vara oförskämd.

Vad är oförskämd enligt dig?

Det är hur man uttrycker sig. Det är en bedömningsfråga.

Så om en kommunikatör inte gillar hur en person uttrycker sig kommer den personen att hamna hos MSB?

Jag tycker inte jag behöver besvara fler frågor egentligen.

I ett mejlsvar till Morgonposten vägrar MSB:s kommunikationsavdelning att varken bekräfta eller dementera att myndigheten uppmanade kommuner och regioner att rapportera in kritiska kommentarer på sociala medier.

Apropå Martin Rübenack låter MSB meddela att det inte är Martin personligen man betecknade som ”dessa troll” i e-posten till Hallqvist utan ”ett visst typbeteende”. Myndigheten vägrar dock att svara på följdfrågor om detta. Morgonposten har pratat med Martin Rübenack som är chockerad över myndigheternas agerande:

Det är så löjligt att det finns inte. De steppar över min yttrandefrihet genom att anmäla mig för någonting som egentligen bara är en åsikt. Det är mitt sätt att visa min övertygelse och min röst bland andra röster.

Det du bland annat skrev i dina kommentarer var kritik mot att skolorna hölls öppna – trots att de anses vara en stor smittkälla?

Det blir så paradoxalt och motsägelsefullt det de säger hela tiden. De uppmanar att hålla avstånd och allt det där, ger restriktioner till restauranger – och sedan skickar de våra barn till skolor. Var är logiken där? Ena dagen säger man att vissa åldersgrupper inte löper någon risk för allvarlig sjukdom – för att tvärnita andra dagen. Allting blir så motsägelsefullt. De stänger ner samhället – men låter barn gå till skolan. De ger restriktioner till restauranger – men det är fritt fram att gå till köpcentrum och trängas där med 500 andra personer.

MSB medger att de sparar och systematiserar dessa rapporter och anmälningar. Samtidigt vägrar de att uppge hur de gör det med hänvisning till försvarssekretess – eftersom deras uppdrag är att motverka främmande makt och dess agenter. Hur känner du inför det?

På ett sätt är det skrämmande. Att det finns någon över dig som kan bestämma saker om ditt väl och ve som du inte ens har någonting att säga till om. Det låter dramatiskt, men visst, på det sättet är det ju skrämmande.

Rübenack har arbetat som språklärare, men är numera frilansande musiker. Han undrar om anmälan till MSB eventuellt kan begränsa hans livsval i framtiden om han skulle söka sekretessklassade jobb och bli nekad eftersom någon har rapporterat honom som misstänkt agent åt främmande makt och desinformatör:

Om man inte får något jobb och om det är sekretess på det då får man inte ens veta varför. Och det tycker jag är för djävligt på ren svenska. Det är under all kritik. Om det finns sådant så ska var och en ha rätt att veta om det – för att kunna agera och göra något åt det.

I slutändan leder det till ett samhälle där medborgare blir tystade. Man brukar prata om att ”storebror ser dig” – det är ett sådant samhälle vi kan få. Man blir kontrollerad och får inte göra något – och gör man det ändå då blir man straffad av makten…

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!
Profilbild
Egor Putilov är undersökande journalist.