Hertigen av York inte hotad av kåken, tvingas ändå sälja kåken i Schweiz för att klara kostnader för alla advokater som ska rädda honom efter det att han stämts av traffickingoffer