Efter ett år med 13 skjutningar, fem mord och fortsatt våg av ungdomsrån förklarar politiker och polis i Linköping att medborgarna ska visa tålamod, det kommer att ta 20 år innan problemen är lösta eftersom det finns en \”integrationsskuld\” att betala