Nationalepos

Klassisk litteratur
Rolandssången berättar om riddar Roland, ledare för en eftertrupp till Karl den stores här, under ett fälttåg på spansk mark mot morerna år 778.
MediaCreeper Creeper