Holland

Så vind och skörda storm
Den holländska regeringen vill radera ut stora delar av jordbruket och president Macrons politik fortsätter att uppröra. Folken i de båda länderna visar sitt missnöje.
Nederländerna står upp
30 procent av jordbruket och hela fiskenäringen riskerar slås ut. Traktorer blockerar vägar och tömmer gödsel utanför politikers hem.
MediaCreeper Creeper