federal reserve

Riksbanken följer efter
Den amerikanska centralbanken Fed höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till 5 procent. Det är en radikal höjning totalt sett då räntan var nästan noll i fjol.
Strategi eller desperation?
Den amerikanska riksbanken Federal Reserv höjer styrräntan med 0,025 procentenheter. Det är den åttonde höjningen sedan mars i fjol och räntan hamnar nu på den högsta nivån sedan 2007.
tar helikopter till banketten?
Ben Bernanke, Douglas Diamond och Philip Dybvig tilldelas priset för sin forskning om banker och finanskriser.
MediaCreeper Creeper