Visselblåsaren David Charles Grusch är veteran från kriget i Afghanistan med bakgrund inom underrättelsetjänsterna NGA (analyserar geografiska data) och NRO (militär underrättelsespaning). Han har nu lämnat säkerhetsklassad information till den amerikanska kongressen och chefen över de amerikanska underrättelseorganisationerna. Där framgår det att USA har farkoster som är intakta eller delvis intakta och som inte har mänskligt ursprung.

Informationen har enligt Grusch olagligen hållits hemlig från Kongressen. Han säger sig också blivit utsatt för regelvidriga påtryckningar för sina avslöjanden, som publicerats i The Debrief. Dessutom har andra underrättelseofficerare som haft kännedom om detta genom sin yrkesutövning lämnat liknande information, oberoende av Grusch.

Grusch arbetade inom Unidentified Aerial Phenomena Task Force från 2019 till 2021, som var en organisation underställd försvarsdepartementet, som undersökte okända flygande objekt. Numera kallas den ADAR och inkluderar även okända föremål som färdas under vattnet.

Enligt Grusch har man hittat delar av farkoster och även hela farkoster under flera decennier. Fynden har gjorts av regeringen, dess allierade och kontrakterade försvarsföretag. Föremålen som hittats har klassats som av icke-mänskligt ursprung. Man har gjort antagandena på grund av analys av materialet och dess unika anatomiska samansättning och radiologiska egenskaper.

Nyheten har inte oväntat blivit en världsnyhet. Presidentkandidaten Robert F. Kennedy Jr har delat nyheten på sociala medier. Där ger han också en pik till folk som kallat honom konspirationsist, nu när etablerade medier går ut med nyheten.

Mike Turner, republikan från Ohio och invald i representanthuset, ger sin kommentar till nyheten i en intervju med Fox News. Han säger att den här sortens nyheter har florerat sedan 1960-talet, att den amerikanska regeringen skulle undanhålla information från folket om UFO:n man har i sin ägo. Det finns inga bevis för att den amerikanska staten har några sådana föremål, menar Turner, och säger att i så fall vore det ”en rejäl konspiration” om det lyckades hållas hemligt, på den högsta politiska nivån.

Frågan om UFO:n och utomjordingar har varit het i USA de senaste åren. 2022 släpptes en rapport från Pentagon om att man hade 400 observationer från militären, där UFO:n ska ha setts. Vi rapporterade om detta i fjol:

”Det är betydlig fler än i den större rapport från i fjol, där var siffran 144 iakttagelser. Dessa rörde år 2004 till 2021, rapporten nämner aldrig orden ”utomjording” eller ”utomjordiskt” utan klassificerar dessa oidentifierade objekt som ”övriga”. 18 av iakttagelserna beskrevs som föremål med avancerad teknik som rörde sig mot vindriktningen, med snabba manövrar och hög hastighet. I vissa fall kunde militärflygplanen få in radiovågor från ufona.

Representanthuset höll utfrågning om incidenter med flygande objekt, den första på 50 år. André Carson (D) är ordförande för subkommittén med ansvar för bland annat kontraterrorism, han menar att ufon är ett möjligt hot mot nationens säkerhet. Han vill bryta stigmat kring händelserna, där piloter som rapporterat in iakttagelser riskerat bli förlöjligade.

Att militär och underrättelsetjänst i USA offentliggör dokument har gjort att intresset för ufon ökat bland allmänheten. Det har sedan decennier varit en fråga som många granskat, diskuterat och skrivit böcker om. Det finns en egen subkultur med människor som påstår sig blivit bortförda av utomjordingar, sett och rest i ufon. I populärkulturen har det också blivit ett populärt ämne, inte minst genom filmer från Hollywood.”

Stötta Morgonposten

Den fria pressen krymper för varje år som går. När den gamla annonsfinansieringsmodellen inte längre är lönsam väljer allt fler nyhetsredaktioner att vända sig till staten för allmosor och bidrag eller säljer tidningen till globalistiska storbolag; ofta både och. Oavsett blir resultatet detsamma: en slätstruken och agendadriven journalistik där sanningen inte länge står i fokus.

Morgonposten har privilegiet att fortfarande kunna rapportera fritt och oberoende om världshändelser utan att riskera bli tystade. Men för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete förlitar vi oss på våra läsares genirositet som är beredda att betala för nyheter.

Om du också vill vara med och stötta Morgonposten är det bästa sättet att prenumera på EXTRA! för bara 99 kr/månaden. Förutom att du hjälper oss att fortsätta driva Morgonposten får du även tillgång till exklusiva reportage, dokument, domar, landets mest intrerssanta kommentarsfält samt vårt anonyma forum där du kan diskutera nyheterna vidare.

premumerera på EXTRA!