Hjälper det att vara en skötsam företagare i femte generationen när man har att göra med banker?

Självklart, är väl det givna svaret om det rör sig om banker där familjens medlemmar varit kunder i årtionden. Verkligheten är dock en annan.

Göran ”Melker” Olsson är en mångårig familjeföretagare – fram till för ett år sedan. Han tillhör den femte generationen i familjeföretaget. 1890 startade hans anfader Anders Olsson falukorvstillverkning i Falun. Företaget växte, och kanske ville man symbolisera tillväxten med att också tillverka en mycket stor korv. 1992 skapade man världens största falukorv. 235 kilo tung, 82,6 meter lång. Men förra året lades verksamheten ner – försöken att erövra hela Sverige med Melkers korvar var en satsning som visade sig knäcka företaget – man kunde inte konkurrera med de stora livsmedelskedjornas egna – och billigare – produkter, även om kvaliteten på de egna produkterna var mycket bättre, menar Göran.

Om försöken att expandera ut över hela Sverige slog fel, var Görans egen samtidiga personliga expansion utanför landets gränser mycket mer lyckosam. I Brasilien fann han sitt livs kärlek, och gifte sig med henne. Han bor kvar i Sverige, hon bor kvar i Brasilien. Det är inte avgjort än var de ska bo och leva tillsammans. Båda är djupt rotade i sina bygder, och stadgade medlemmar i sina  samhällen. Man river inte upp livslånga rötter så lätt.

När vi talar med Göran befinner sig han för tillfället i Brasilien, och verkar nöjd med tillvaron. Han berättar att han ägnar en del av dagarna åt att rengöra sin frus stora swimmingpool.

Rätt skönt att bli poolskötare på gamla dagar, skrockar han. Jag tror jag ska dra ut på det här jobbet lite grann.

I väntan på att de bestämt sig för var de skulle leva tillsammans behövde Göran förflytta en del pengar till sin fru i Brasilien. Fullt naturligt eftersom de har ett gemensamt hushåll, även om de bor i varsin del av världen.

Ska väl inte vara några problem, tänkte Göran. Han såg det som självklart att han som var känd på orten, och medlem av en företagarfamilj som verkat där i mer än ett sekel skulle kunna flytta sin egna pengar vart han ville. Han hade några månader tidigare bytt från SEB till Swedbank. Swedbank lät dock meddela att de aldrig medverkar till överföringar till Brasilien, och att inga undantag görs.

Göran kontaktade därför sin gamla bank SEB.

En trevlig kvinna talade om att SEB kunde hjälpa mig med överföringar till Brasilien bara jag åter flyttade tillbaka allt till dem och att jag kunde visa varifrån mina tillgångar kom samt vad överföringen gäller.

Göran vill ha ett möte med banken för att diskutera det hela, men får beskedet att det behövs inte. Allt han behöver göra är att flytta över alla sina medel och tillgångar till SEB – och sedan skicka pengar till Brasilien via internetbanken.

Men den gamle drivne, och därför misstänksamme, företagaren står på sig, han vill träffa en bankman för säkerhets skull, diskutera sin affärer samt få en försäkran om att överföringar till Brasilien är helt oproblematiska.

Banken ordnar inget möte, däremot kommer efter ett tag ett besked: ”Inga överföringar tillåts från SEB till konton i Brasilien”.

Båda bankerna hänvisar till att Brasilien finns på en lista över länder dit man aldrig som kund kan överföra pengar från bankens konton.

För Göran blir det alltmer oklart vem som har skapat denna ”lista” som det hänvisas till. Han ringer Finansinspektionen för att få besked om vilka regler som gäller:

På Finansinspektion säger de att det är bankernas egna beslut, det finns inget myndighetsbeslut på att Brasilien är ett skurkland banker inte får göra överföringar till, berättar Göran.

När vi kontaktar Swedbank får vi veta att det finns ett hundratal länder på listan. Överföringar dit är omöjliga eftersom det anses finnas risk för terrorfinansiering och penningtvätt. Men vi kan inte få tillgång till listan. Man får lista ut listan själv genom se vilka länder man kan göra överföringar till genom internetbanken.

När vi kontaktar SEB svarar de på samma sätt, men är lite mer svävande om antalet länder; det är en ”handfull”.

Alltså, vilka länder som finns där och hur många, det får man som kund upptäcka själv.

Ingen av bankerna har något svar på vår direkta fråga om vad deras kund ska göra. Ingen hjälp erbjuds, inga lösningar föreslås.

Den som ansvarar för frågan på SEB ger oss rådet att kunden bör ”kontakta sin kundrådgivare”. Men det ju just kundrådgivarens svar till Göran som gör att vi vänder oss till de ansvariga på SEB.

Vi får inga konkreta förklaringar till varför en enskild kund behandlas som han gör. Inga förslag om hur hans problem ska lösas.

När det gäller Swedbank och SEB har båda avslöjats som delaktiga i penningtvättsaffärer i Baltikum – verksamhet där tiotals miljarder kronor fått flyta genom bankernas konton.

Bankerna har lovat bot om bättring ställda inför hot om sanktioner, och böter. I en del inblandades fall kan straffet också bli en fängelsevistelse.

Vad bankernas åtgärder lett till? I första hand att man slår till mot småsparare och småföretagare. Vi har tidigare kunnat rapportera om Jim som nekas ta ut kontanter, eller Sabina som fått sina konton nedstängda i den bank där hon varit kund sedan hon var 13 år.

Även om Göran för tillfället är förnöjd med tillvaron som poolskötare, märks det att det hos honom finns en stor bitterhet under ytan:

Jag tycker jag det är självklart att jag ska kunna ha tillgång till mina surt förvärvade kronor. Banker har i många år hjälpt kriminella med penningtvätt, i de flesta fall troligen medvetet och godkänt av folk i ledande ställning. Media har avslöjat dem och vad gör de ? Jo, de börjar jävlas med Svensson som är i underläge samtidigt som jag är övertygad om att de fula fiskarna lyckas med sina penningtransaktioner så länge bankerna kan fortsätta att tjäna pengar.

Till slut gjorde Göran överföringar till Brasilien genom andra – helt lagliga –penninginstitut som inte tillhör bankväsendet. Men det märks på honom att han anser att han vill ha en bank som sköter det hela.

Så hur ser då framtiden ut för Göran?

Jag vet inte. Är jag satt i landsarrest av bankerna, helt rättslös? Självklart kommer jag att behöva göra överföringar till Brasilien i framtiden.

Tankarna på en flytt växer sig allt starkare ju mer min frihet begränsas i Sverige.

Men kvar finns förstås fortfarande ett problem för honom. Hur få med sig ”de surt förvärvade” pengarna?

När vi gör en sista avstämning berättar Göran att han i dag är registrerad på två av sin hustrus adresser i Brasilien, det känns som om han börjar förbereda sig för en flytt. Han diskuterar också med Danske Bank – och säger att de verkar vara villiga att hantera hans överföringar om han blir kund.

Boris är chefredaktör för Morgonposten.